POLICY

Ekmans Bilskrot AB

POLICY OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

 

Policy

Ekmans Bilskrot skall stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återköp.

Vi ska bidra till en långsiktig, hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till.

 

För att förverkliga detta behöver vi:

•Demontera och dränera på ett miljösäkert sätt så att avfall tas om hand, delar kan återanvändas och material återvinnas.

•Leverera delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet.

•Ha kunskap och insikt i att vi följer såväl kunders krav som samhällets krav på oss i form av lagstiftning.

•Personal med tillräckligt hög kompetens, som fortsätter kompetensutvecklas och som är flexibla.

•Försöka ligga steget före och ha ambitionen att arbeta förebyggande.

•Ha en ledning och personal som präglas av att arbeta med ständiga förbättringar.

 

Övergripande mål

•Öka andelen begagnade bildelar vid skadereparationer samt optimera åtevinning och återanvändning.

 

 

 

Ekmans Bilskrot AB är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 standard.

 

Copyright © All Rights Reserved